Geopolitika Evrope nakon rasta

Geopolitika Evrope nakon rasta

Geopolitika Evrope nakon rasta

Prevod publikacije “Geopolitika Evrope nakon rasta” otvara brojna pitanja o vezi između ekonomskog rasta i geopolitičke snage. Ukoliko želimo da izbegnemo ekološku i klimatsku katastrofu, Evropa mora krenuti putem koji nije isključivo fokusiran za ekonomski rast već na dobrobit ljudi i prirode. Sa druge strane izostanak rasta može kreirati izluziju geopolitičke slabosti i otvoriti prostor za nove krize i ratove. Ova publikacija nije najprijatnija za čitanje i  postavlja neugodna pitanja koja nam mogu biti od koristi u osmišljavanju nove geopolitike koja nije bazirana na rastu.

Preuzmi publikaciju

O zelenoj ideji, i zelenim politikama

o_zelenoj_ideji_cover

O zelenoj ideji, i zelenim politikama

Publikacija "O zelenoj ideji, i zelenim politikama" nudi pregled osnovnih zelenih vrednosti i politika, uz opis odnosa ovih politika sa drugim bliskim idejama. Dat je prikaz nekih od najvećih globalnih izazova današnjice i kako  zelene politike mogu doprineti rešavanju ovih izazova. Publikacija nas zove da uskočimo u zečju rupu i otkrijemo čitav prostor neslućenih mogućnosti. Dekolonizujemo maštu. Održiv i pravedan svet tada postaje moguć. 

Preuzmi publikaciju

Metali za zelenu i digitalnu Evropu

Mock-1

Ova publikacija daje kratak pregled metala i retkih zemalja, potrebnih za zelenu i digitalnu tranziciju i smernice o tome šta je potrebno uraditi kako bi se uspostavila što je moguće više kružna ekonomija ovih metala.

Publikacija se osvrće na određene održive, ali i neodržive prakse kada je u pitanju eksploatacija, ali i upotreba ovih metala.

Na kraju je napravljen dugačak spisak predloga šta sve može da se učini na različitim nivoima kako bi se ovi metali što održivije upotrebljavali.

Ovu publikaciju je objavila Zelena evropska fondacija uz podršku Centra za zelenu politiku i finansijsku podršku Evropskog parlamenta Zelenoj evropskoj fondaciji. 
Preuzmi publikaciju

Predškolsko vaspitanje i obrazovanje u Republici Srbiji

mockups-design.com

Predškolsko vaspitanje i obrazovanje u Republici Srbiji

Ova publikacija daje kratak pregled metala i retkih zemalja, potrebnih za zelenu i digitalnu tranziciju i smernice o tome šta je potrebno uraditi kako bi se uspostavila što je moguće više kružna ekonomija ovih metala

Preuzmi publikaciju

Od problema do resursa: demontaža otpada

mockup-korice-1

Publikacija o upravljanju otpadom

Publikacija koja je pred vama predstavlja korak ka demontaži otpada kao načinu za održiv razvoj naših gradova i naše Srbije. Pred čitaocima je pregled zakonodavnog okvira koji reguliše materiju otpada i njegovog upravljanja kako na nacionalnom tako i na lokalnom nivou.

Preuzmi publikaciju