Publikacije

Geopolitika Evrope nakon rasta
|
“Geopolitika Evrope nakon rasta” otvara brojna pitanja o vezi izmeđuekonomskog rasta i geopolitičke snage. Ukoliko želimo da izbegnemo ekološku i klimatsku katastrofu, Evropa mora krenuti putem koji nije isključivo fokusiran za ekonomski rast već na dobrobit ljudi i prirode. Sa druge strane izostanak rasta može kreirati izluziju geopolitičke slabosti i otvoriti prostor za nove krize i ratove.
O zelenoj ideji, i zelenim politikama
|
Publikacija "O zelenoj ideji, i zelenim politikama" nudi pregled osnovnih zelenih vrednosti i politika, uz opis odnosa ovih politika sa drugim bliskim idejama. Dat je prikaz nekih od najvećih globalnih izazova današnjice i kako zelene politike mogu doprineti rešavanju ovih izazova. Publikacija nas zove da uskočimo u zečju rupu i otkrijemo čitav prostor neslućenih mogućnosti. Dekolonizujemo maštu. Održiv i pravedan svet tada postaje moguć.
Metali za zelenu i digitalnu Evropu
|
Ova publikacija daje kratak pregled metala i retkih zemalja, potrebnih za zelenu i digitalnu tranziciju i smernice o tome šta je potrebno uraditi kako bi se uspostavila što je moguće više kružna ekonomija ovih metala.
Predškolsko vaspitanje i obrazovanje u Republici Srbiji
|
Centar za zelene politike predstavlja publikaciju o predškolskom vaspitanju u Republici Srbiji. U publikaciji pročitajte više u pravnom okviru, obrazovnim kapacitetima, finansijskom aspektu, upotpunjeno studijom slučaja za teritoriju grada Beograda.
Od problema do resursa: demontaža otpada
|
Đubre, otpad, krš, samo su neke od reči koje koristimo, a govorimo o resursima koje svakodnevno, nažalost u velikim količinama bacamo i koji naposletku postaju otrov u našem vazduhu, zemlji i vodi, koji utiču na kvalitet našeg i života budućih generacija