Od problema do resursa: demontaža otpada

mockup-korice-1

Publikacija o upravljanju otpadom

Publikacija koja je pred vama predstavlja korak ka demontaži otpada kao načinu za održiv razvoj naših gradova i naše Srbije. Pred čitaocima je pregled zakonodavnog okvira koji reguliše materiju otpada i njegovog upravljanja kako na nacionalnom tako i na lokalnom nivou.

Preuzmi publikaciju