Podrška lokalnim grupama

Promena dolazi sa lokala! U cilju izgradnje društva baziranog na solidarnosti, jednakosti i ekološkoj mudrosti podržavamo sve one koji se bore za svakodnevno bore na različite načine za ove i slične ciljeve.

Zelena politika, kako je mi vidimo!
|
Obično se na pomen zelene politike prvo pomisli na ekologiju i zaštitu životne sredine, koje predstavljaju važan, ali ipak samo deo šire zelene politike. Ekološka mudrost, zaštita životne sredine, borba protiv klimatskih promena, unapređenje biodiverziteta i geodiverziteta stub su zelene politike, ali bez socijalnih i ekonomskih aspekta jedan stub ne može biti održivi oslonac.