O Centru za zelene politike


logoCenter for green politics

Centar za zelene politike je udruženje građana koje se bavi obrazovanjem, informisanjem, razvojem i promocijom zelenih politika i zelene ideje.


Misija

Misija Centra za zelene politike je podrška kreiranju pravednog, demokratskog, ekološki i socijalno održivog društva. Društva koje je u skladu sa prirodom i u kome se priroda ne sagledava kao resurs već kao zajedničko dobro.


Delovanje

U svom radu Centar za zelene politike fokusiran je tri programske oblasti:

 • Obrazovanje za zelene politike
 • Razvoj zelene ideje
 • Podrška lokalnim grupama


U svom radu centar se rukovodi načelima kao što su ekološka mudrost, jednakost, dostojanstvo, solidarnost, socijalna pravda, održivost, inkluzivnost, demokratičnost i rodna ravnopravnost.


Centar za zelene politike se bavi:

 • Razvojem, kreiranjem i realizacijom obrazovnih programa u oblasti zelene ideje;
 • Organizacijom, stručnih skupova, savetovanja, seminara i drugih oblika edukacije;
 • Analizom, procenom i razvojem javnih politika, strategija i istraživanja;
 • Kreiranjem platformi za umrežavanje, diskusiju i osnaživanje građana, pokreta, medija i stručnjaka u cilju razvoja zelene ideje i jačanja zelenih politika;
 • Objavljuje knjige, časopise, naučne tekstove i druge publikacije u oblastima svog delovanja;
 • Sarađuje sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave zaštitom životne sredine, ljudskim pravima, ekonomskim pravima i zelenom idejom;


Članovi skupštine

 • Katarina Milanović
 • Aleksandra Galonja
 • Sabina Kerić
 • Milica Pekić
 • Aleksandar Vićentijević
 • Marko Aksentijević
 • Predrag Momčilović


Članovi upravnog odbora

 • Aleksandra Galonja
 • Sabina Kerić
 • Marko Aksentijević